Za Edvardem Munchem do Vídně!

Poznávací zájezd, 9. třídy