Výuka pouze v dopoledních hodinách, 1. stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 hodin

Třídní učitelé ve svých třídách. Proběhne výměna učebnic (prosíme o vrácení čistých, vygumovaných a slepených učebnic), v případě ztráty, či velkého poškození učebnice, je nutno zakoupit učebnici novou.