Výměnný pobyt žáků z dánského Broendby v Praze

8. třídy