Výměnný pobyt našich žáků 6. tříd v německém Backnangu – divadelní projekt