Vyhodnocení soutěží a olympiád MŠMT za šk. rok 2023/24 v DDM Praha 2 - ZŠ Kladska 1. místo!

Gratulujeme našim žákům a všem pedagogům děkujeme za skvělou přípravu dětí!