Všem žákům, rodičům, pedagogům, ostatním zaměstnancům školy a přátelům školy přejeme prosluněné, radostné léto plné krásných zážitků!

Těšíme se na naše tradiční společné akce, jak jsou výměnné pobyty žáků, lyžařské kurzy, ozdravné výjezdy, exkurze, divadla, výstavy i vánoční koncert v Lucerně 24. 11. 2022!