Všem žákům, rodičům, pedagogům, ostatním zaměstnancům školy a návštěvníkům našich webových stránek přejeme prosluněné, radostné léto plné nových zážitků.

Letošní volné dny jsou opravdu zasloužené, distanční výuka byla pro všechny velmi náročná a nezbývá nám, než doufat, že příští rok budeme po celou dobu zase zde ve škole! Těšíme se na naše tradiční akce – vánoční koncert v Lucerně (25. 11.), lyžařské kurzy, výměnné pobyty, jazykové výjezdy, exkurze, divadla, výstavy, akademii...