Všem našim žákům, rodičům, zaměstnancům, absolventům a přátelům školy přejeme odpočinkové léto plné sluníčka, krásných zážitků a poznání.

Našim učitelům, vychovatelkám a zaměstnancům děkujeme za obětavou a nadstandardní práci během celého školního roku. Těšíme se na naše prvňáčky a na všechny naše žáky v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin již tradičně před školou!!! V pondělí 2. září končí vyučování v 8:55 hodin.