Třídní schůzky

1. stupeň od 17:00 hodin, 2. stupeň od 18:00 hodin. Nepřítomnost vyučujících: Kateřina Charvátová, Alena Dezortová (výměnný pobyt s žáky v Backnangu).