Třídní schůzky

1. stupeň 17:00 hodin, 2. stupeň 18:00 hodin.