Třídní schůzky

I. stupeň od 17 hodin, II. stupeň od 18 hodin