Třídní schůzky rodičů 1. tříd a tříd s novým třídním učitelem

17:00 hod  (1. třídy, 3.B, 4.B, 5.B, 6. třídy)