Třídní schůzky 1. tříd a tříd s novým třídním učitelem

17:30 hodin