Třídní schůzky, 1. stupeň 17:00 hodin, 2. stupeň 18:00 hodin

Vzhledem k situaci v jarních měsících považujeme za důležité setkání rodičů a pedagogů mimořádně i na začátku školního roku.