Trénujeme tvrdé a měkké souhlásky

aneb hra na pošťáky :-), 2.B