Testování žáků k přijímacím zkouškám (čtyřletá i víceletá gymnázia a SŠ), 14:00 – 15:00 hodin