Slavnostní zahájení šk. roku před školou

Zahájení šk. roku v 8:00 hodin před školou. Jednotlivé třídy se řadí od prvních tříd směrem od Slovenské – jako vždy. Venku budeme i za nepřízně počasí, prosíme, počítejte s tím! Tento den nám bude opět chybět Jan Vodňanský, který po dlouhá léta zahajoval školní rok svojí písničkou „Nakreslím pejska“. Neporušíme tradici, na Jana vzpomeneme a společně si písničku zazpíváme. Pro oživení paměti... Po přivítání a tradiční písničce půjdou do třídy 1.A a 1.B, tento den mohou s dětmi do třídy i rodiče. Do tříd půjdou i žáci 1. stupně.

Většina tříd 2. stupně zůstane po zahájení do 8:45 hodin se svými třídními učiteli před školou v parku, kde se dozví režim výuky a program pro následující dny. Samozřejmě s ohledem na počasí.
Výuka/program první školní den končí v 8:45 hodin.

Školní družina je v provozu pouze dopoledne, a to do 14 hodin! Školní klub mimo provoz.
Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd v 9:00 hodin.