Rozdávání vysvědčení

V pátek 26. 6. budeme našim žákům ve škole rozdávat vysvědčení.

18. 6. proběhne pedagogická rada, k tomuto dni končí veškerá on-line výuka.

Hodnocení výsledků žáků bude vycházet z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020.

Vyhláška stanoví v § 1, že hodnocení žáků vychází:
a)      Z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy žáci měli povinnost řádně docházet do školy
b)      Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
c)       Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Rozdávání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6. 2020 za přítomnosti všech žáků v jednotlivých třídách (dle instrukcí MŠMT ze dne 15. 6. 2020). Účast je dobrovolná.

Žáci, kteří přijdou do školy poprvé od března 2020, musí přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení.

Rozdávání vysvědčení proběhne od 8:00 hodin, po první vyučovací hodině se bude konat tradiční poslední zvonění žáků 9. tříd. Vyučování končí v 8:45 hodin, 1. – 4. třídy dle informací třídních učitelek. Školní jídelna v pátek 26. 6. obědy nevaří.

Nevyzvednutá vysvědčení budou dětem rozdána v září 2020.

Soubory ke stažení

PDF Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf