Přihlašování na zájmové kroužky přes internet na www.kladska.cz, spuštění v 0:00 hodin.