Příběhy bezpráví

beseda s pamětníkem 17. listopadu 1989 Martinem Mejstříkem, 9. třídy

https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach