Přednáška a beseda s cestovatelem T. Kubešem

Černobyl, 8. třídy