Předběžný rozvrh hodin a přehled zájmových kroužků na šk. rok 2024/2025

Rozvrh hodin naleznete zde. Seznam kroužků naleznete zde. Změny vyhrazeny!