Organizace výuky od 2. do 3. 9. 2021

Výuka pouze v dopoledních hodinách, 1. stupeň 4 vyučovací hodiny (do 11:50 hodin), 2. stupeň 5 vyučovacích hodin (do 12:45 hodin), začínáme v 8:00 hodin (příchod do 7:55 hodin).

Školní družina je ve standardním provozu 6:30 – 18:00 hodin. Odpoledne jsou děti do 15 hodin ve třídách, po 15. hodině jsou ve společných prostorách ŠD, především venku.

Školní klub pro 5. třídy 12:00 – 16:00 hodin, v pátek do 15:00 hodin.

Školní klub pro 2. stupeň není v provozu.

Organizace výuky 1. tříd pro první týdny bude oznámena na třídní schůzce v pondělí 1. 9. 2021.

Čtvrtek 2. 9. - Třídní učitelé ve svých třídách. První vyučovací hodinu proběhne testování žáků Ag testy. Žáci obdrží klíčky od šatních skříněk, školní pomůcky… Proběhne poučení žáků v oblasti BOZP, stejně jako v oblasti hygienických opatření.

Pátek 3. 9. – Výuka dle rozvrhu hodin, 1. stupeň 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin. V pátek dopoledne proběhne FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD  a skupinek kamarádů.

Od pondělí 6. září 2021 probíhá výuka dle rozvrhu hodin.

Testování žáků na Covid-19: testování Ag testy 2., 6. a 9. září 2021. Vždy první vyučovací hodinu.