Opatření s ohledem na COVID-19

Vzhledem k epidemiologické situaci je vstup do budovy školy rodičům a jinému doprovodu žáků přísně zakázán!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dnes, tj. 9. září 2020, mimořádné opatření, podle kterého je povinnost nosit roušky ve všech společných prostorech školy od 10. září 2020 do odvolání.

Ministerstva zdravotnictví vydalo dnes, tj. 17. 9. 2020 mimořádné opatření, podle kterého je povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech s účinností od 18. 9. 2020, výjimku mají žáci a pedagogové na 1. stupni, a to mimo veřejné prostory školy.

Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Prosíme, aby měly děti na den dvě roušky a sáček na uložení.

Soubory ke stažení

PDF Pravidla případné on-line výuky.pdf
PDF Manuál k provozu škol - MŠMT.pdf
PDF Provozní řád COVID-19.pdf
PDF Mimořádné opatření MZ 09-09-2020.pdf
PDF Mimořádné opatření MZ 17-09-2020.pdf