Opatření ohledně výuky a přítomnosti žáků ve škole od 30. 11. 2020

Začátek vyučování od 30. 11. 2020

Vstup do budovy: 2. stupeň 7:40 až 7:50 hodin
  1. stupeň 7:50 až 8:10 hodin


Školní družina

Ranní družina není v provozu. Nejsme schopni zajistit dodržení homogenity skupin.
Odpolední družina končí v 17:00 hodin.
Upozornění rodičům: Od 15:15 hodin budou spojeny děti ze 3.A + 3.B, dále pak 4.A + 4.B!


Školní klub

Ve školním klubu je nutné dodržet homogenitu skupin. Z tohoto důvodu bude klub otevřen pro jednotlivé třídy, a to pouze ve volných hodinách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním dle nového rozvrhu hodin. Nový rozvrh hodin je platný od 30. 11. do odvolání.


Prezenční výuka tříd 1. stupně je již pro všechny ročníky.


Prezenční výuka tříd 2. stupně (rotačně)

30. 11. – 4. 12. 6.A, 6.B, 7.B, 9.A, 9.B
7. 12. – 11. 12. 7.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
14. 12. – 18. 12. 6.A, 6.B, 7.B, 9.A, 9.B


Distanční výuka tříd 2. stupně (rotačně)

30. 11. – 4. 12. 7.A, 8.A, 8.B
7. 12. – 11. 12. 6.A, 6.B, 7.B
14. 12. – 18. 12. 7.A, 8.A, 8.B


Úprava rozvrhu hodin (upravený rozvrh hodin zašlou rodičům třídní učitelé)

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Hodiny tělesné výchovy (bez pohybových aktivit) probíhají většinou v rámci jedné třídy, tedy dívky a hoši společně (nově 5. – 8. ročník). Spojeny budou pouze dívky a hoši 9.A + 9.B (důvodem je nízký počet žáků).


Stravování

Distančně vzdělávaní mají možnost odběrů obědů s sebou od 11:00 do 11:30 hodin.
Prezenčně vzdělávaní se budou stravovat ve školní jídelně za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb dle přesných rozpisů časů na oběd dle jednotlivých tříd od 11:35 do 14:00 hodin.

Povinnost nošení roušky po celý den ve všech prostorách školy. Prosíme rodiče, aby dali dětem dvě roušky na den.

Při vstupu do budovy je povinnost dezinfekce rukou.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor. Prosíme proto o teplejší oblečení dětí.

Prostory školy jsou pravidelně dezinfikovány ozonizací, a to 1x za 14 dní. Ozon velmi efektivně dezinfikuje veškeré povrchy i ovzduší a po aplikaci se rozkládá zpět na čistý kyslík. Pravidelný denní úklid s dezinfekcí je zajištěn.

Žáky 1. stupně a 9. tříd prosíme o navrácení zapůjčených notebooků a kamer do 4. 12. 2020 do ředitelny školy (mohou odevzdávat žáci). Ostatní žáci navrátí až po skončení distanční výuky.

Ředitelské volno 21. + 22. prosince 2020. Výuka začíná 4. ledna 2021.

Soubory ke stažení

JPG leták pro 1. stupeň.jpg
JPG leták pro 2. stupeň.jpg
PDF doporučené odkazy.pdf
PDF usneseni-vlady-ze-dne-12-10-2020-1.pdf
PDF Usnesení vlády ze dne 30.10.2020.pdf
PDF Opatření PES pro oblast školství.pdf
PDF Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.listopadu.pdf