Opatření ohledně výuky a přítomnosti žáků ve škole do 28. 1. 2021

Je povolena pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku!!!

Začátek vyučování  – Vstup do budovy 7:40 – 7:55 hodin

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Povinnost nošení roušky po celý den ve všech prostorách školy. Prosíme rodiče, aby dali dětem dvě roušky na den.

Při vstupu do budovy je povinnost dezinfekce rukou.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor. Prosíme proto o teplejší oblečení dětí.

Školní družina
Ranní družina není v provozu. Nejsme schopni zajistit dodržení homogenity skupin.
Odpolední družina končí v 17:00 hodin.

Distanční výuka pro 3. až 9. ročník
Výuka probíhá dle již dříve stanoveného upraveného rozvrhu pro distanční výuku – stejné podmínky jako při podzimní distanční výuce!

Možnost zapůjčení notebooků a kamer pro distanční výuku v ředitelně školy po předchozí domluvě a zaslání žádosti vavrova@kladska.cz – žádost je ke stažení zde nebo v sekci Důležité dokumenty.

Stravování
Distančně vzdělávaní mají možnost odběrů obědů s sebou od 11:00 do 11:45 hodin, případně od 13:00 do 13:30 hodin.

Prezenčně vzdělávaní se budou stravovat ve školní jídelně za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb dle přesných rozpisů časů na oběd dle jednotlivých tříd od 11:50 do 12:50 hodin.


Prostory školy jsou pravidelně dezinfikovány ozonizací, a to 1x za 14 dní. Ozon velmi efektivně dezinfikuje veškeré povrchy i ovzduší a po aplikaci se rozkládá zpět na čistý kyslík. Pravidelný denní úklid s dezinfekcí je zajištěn.

Prozatím jsou tato pravidla platná do 28. ledna 2021.

Aktuální stav k datu 23. 1. 2021

Soubory ke stažení

JPG leták pro 1. stupeň.jpg
JPG leták pro 2. stupeň.jpg
PDF doporučené odkazy.pdf
PDF usneseni-vlady-ze-dne-12-10-2020-1.pdf
PDF Usnesení vlády ze dne 30.10.2020.pdf
PDF Usnesení vlády ČR - 16.listopadu.pdf
PDF Opatření PES pro oblast školství.pdf
PDF Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.listopadu.pdf
PDF Informace k provozu škol od 27.prosince do 10.ledna.pdf
PDF Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna.pdf
PDF Usnesení vlády č. 12 ze dne 7. 1. 2021.pdf