Odevzdávání učebnic, úklid šatních skříněk…, třídní učitelé ve svých třídách

Vyučování končí 1. stupeň 4. vyuč. hod, 2. stupeň 5. vyuč. hod