Obvodní kolo ve florbale

V kategorii Starší žákyně obsadily dívky z druhého ročníku pěkné 3.místo. Gratulujeme!