Mezinárodní zkouška z německého jazyka DSD I. pro žáky 9. ročníků

Písemná část. Zkouška se bude konat za přísných epidemiologických opatření.