Mezinárodní jazyková zkouška z německého jazyka Deutsches Sprachdiplom I., ústní část

9. třídy. Po celou dobu zkoušek bude vypnuté zvonění.