Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom I. pro 9. třídy, ústní část

Ve škole bude po celou dobu vypnuté zvonění