Konzultační hodiny pro rodiče, 17:00 – 18:00 hodin

Omluveni jsou všichni učitelé, kteří jsou na lyžařských kurzech se 3., 4. a 6. třídami.

Konzultační hodiny Mgr. Václava Šindýlka proběhnou 20.1.2020 od 16:00 do 17:00.