Jazykový pobyt žáků 5. tříd v německém Querxenlandu – vánoční tématika

Pondělí  9. prosince
Po klidné cestě jsme si hned po příjezdu do Querxenlandu vybalili a vrhli se do našich aktivit. Ač jsme dorazili až odpoledne, našli jsme si čas na jazykové lekce a poté jsme shlédli zábavné představení, plné německých a anglických jazykových koled. Po chutné večeři jsme se dívali na vánoční film Polar Express, než jsme spokojení ulehli do postelí, těšíce se na druhý den.


Úterý 10. prosince
Ráno jsme byli trochu ospalí, ale po vydatné snídani jsme byli brzy opět plní energie! Žáci z 5.A upekli chutné vánoční cukroví, zatímco žáci z 5.B vytvořili krásné vánoční ozdoby v našich ranních workshopech. Po obědě jsme měli volno, které jsme využili na odpočinek, hraní her a na zítřejší přípravu naší „Přehlídku talentů“. Poté jsme se vrátili opět k našim anglickým a německým lekcím :-). Nyní se těšíme na večeři a následnou diskotéku!
 


Monday 9th December
After a smooth journey to Querxenland we unpacked as soon as we arrived and jumped into our activities! Even though it was the afternoon by the time we arrived, we still managed to find enough time for language lessons (English and German) before going to a fun performance of Christmas carols in German and English! After a tasty dinner, we watched the Christmas movie, the Polar Express before getting ready for bed ahead of another full day ahead of us!

Tuesday 10th of December
We were a little bit sleepy in the morning, but after a full breakfast we were soon full of energy again! 5.A made some delicious Christmas cookies while 5.B made some beautiful Christmas decorations in our morning workshops. After lunch we had some free time to play some games and prepare for our 'Talent show' tomorrow. Then it was back to studying again with English and German lessons :-). We are now looking forward to our dinner soon and then a disco afterwards!