Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. tříd ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření je od 11. května 2020 od 00.00 hod umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

Vládním usnesením se nařizuje, aby zákonný zástupce žáka před prvním vstupem do školy poskytl písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Zde

Žák může být ve škole osobně přítomný pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Žák může být ve škole přítomen pouze za podmínky dodržení veškerých hygienických opatření vyplývajících z dokumentu MŠMT ze dne 30. dubna 2020 „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Zde

Přípravu pro naše žáky zahajujeme ve středu 13. května 2020. Výuka bude probíhat 4 dny v týdnu v dopoledních hodinách – kromě pátku.

Vstup do školy bude umožněn od 7:45 do 7:55 ve dvoumetrových rozestupech. Výuka končí vždy ve 12:00 hodin.

Vstup bude umožněn pouze přihlášeným žákům (na základě dopisu a následné přihlášky
dodané škole do 8. května 2020).

Součástí výuky bude i příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom I, která se uskuteční ve škole 26. května 2020 (písemná část), 27. – 29. května (ústní část).


V týdnu od 1. do 5. června 2020 se bude konat výuka pro 9. třídy pouze v pondělí 1. 6. a v úterý 2. 6., vždy od 7:35 do 10:00 hodin. Od 3. června se konají profilové zkoušky na gymnáziích.
 

Držíme našim deváťákům palce při zkouškách na gymnázia a střední školy!


Věříme, že se nám koncem června zadaří uspořádat rozlučku s žáky 9. tříd i jejich rodiči. Budeme Vás včas informovat.