Výuka pro 1. stupeň od 8:00 do 11:50 hodin, 2. stupeň od 8:00 do 12:45 hodin

Třídní učitelé ve svých třídách. Fotografování tříd a skupinek dětí! Školní družina v běžném režimu 6:30 – 18:00 hodin.