Fotografování tříd

Tradiční fotografie třídy 40 Kč, možnost fotografií skupinek kamarádů za 35 Kč. Fotografování proběhne v dopoledních hodinách.