Dobrovolná školní docházka pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

V příloze je k přečtení „manuál“ otevření 1. až 5. tříd (k 25. 5.) a přípravy ke zkouškám pro 9. třídy, který jsme obdrželi z MŠMT. Organizace výuky podle „manuálu“ nebude jistě dle našich a Vašich představ... Prosíme, přečtěte si tento dokument, kterým je ovlivněna organizace školní docházky do konce školního roku.

Rodičům jsme rozeslali emaily s informacemi a podmínkami školní docházky žáků 1. stupně. Zároveň jsme prosili o vyplnění ankety se závaznou přihláškou k docházce dětí. Na základě vyhodnocení přihlášek jsme utvořili skupiny dětí, vždy do maximálního počtu 15. Některé třídy bylo nutno sloučit. Veškeré informace ohledně sestavení skupiny a organizaci pobytu dětí ve škole obdrží rodiče od svých třídních učitelů emailem.

Soubory ke stažení

PDF Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku.pdf
PDF Čestné prohlášení o nexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf
PDF Podmínky dobrovolné školní docházky od 25.5..pdf