Den třídy a třídního učitele

Besídky a kino Flora: Louskáček a 4 říše – 1. stupeň, Čertí brko – 2. stupeň