Dějepisná olympiáda - obvodní kolo

Kategorie I:
  • 4.místo: Mariana Votavová, 9.A
  • 7.místo: Tomáš Drápal, 9.A
  • 10.místo: Štěpán Brožek, 9.B