Kanadská návštěva

Ve středu 8. prosince 2004 jsme ve škole přivítali skupinu 12 dětí a 4 dospělých z kanadského Toronta. Děti jsou členy umělecké školy Dare Arts, kterou vede paní Marilyn Field. Ta byla v Praze již před 7 lety, tenkrát s 16 dětmi, které bydlely v rodinách a v roce 1998 jsme byli na výměnné návštěvě s 16 našimi dětmi v kanadském Torontu my.

Tentokrát přijela skupina na vystoupení v rámci stonožkového koncertu v pražské Lucerně 10.12.2004 (na ČT 1 jejich vystoupení můžete shlédnout na Štědrý den – koncert Na vlastních nohou). Odpoledne 8. 12. jsme skupinu přivítali ve škole, kanadské děti se seznámily s českými kamarády ze 7. až 9. třídy. Potom shlédly vánoční koncert naší školy a večer a noc strávily v našich hostitelských rodinách. Máme radost, že se naši žáci bez ostychu umí bavit v cizím jazyce a ihned se všichni spřátelili. Ve čtvrtek byli Kanaďané ve škole, účastnili se výuky. V sobotu si společně prohlédli Pražský hrad.

Věříme, že se opět s kanadskou školou Dare Arts dohodneme a v budoucnu proběhne opět výměna dětí do kanadských rodin.

Mgr. Kateřina Vávrová