Výměnný pobyt ZŠ Kladská – Delmenhorst
10. - 15.dubna 2005

Uplynulo půl roku a naplnil se sen našich žáků – jede se do severoněmeckého města Delmenhorst na výměnný pobyt. Po téměř devítihodinové cestě vlakem s dvěma přestupy v Drážďanech a Lipsku přivítali rodiče s dětmi a učiteli 20 žáků – sedmáků ZŠ Kladská v doprovodu dvou učitelů – pí ředitelky Kateřiny Vávrové a p. učitele Ladislava Boška na nádraží v Delmenhorstu. Po krátkém přivítání se všichni rozjeli do svých nových domovů. Čekalo nás šest dnů naplněných bohatým programem a hlavně jazykovou praxí pro žáky nejen ve školním prostředí Realschule Delmenhorst, v žákovském kolektivu německých partnerů, ale hlavně v rodinách.

Od 10. do 15. dubna jsme měli možnost poznat novou partnerskou školu, řadu dětí, nových pedagogů a rodičů, se kterými jsme byli denně v kontaktu.

Delmenhorstští přátelé pro nás připravovali velmi bohatý program. Poznali jsme město nejen procházkami v uličkách, v parku Graft, ale také z ptačí perspektivy vodárenské věže. V úterý jsme jeli do Brém – města pohádkových „Brémských muzikantů“, kde jsme navštívili velmi zajímavou stálou expozici muzea „Universum“. Odpoledne jsme věnovali prohlídce historického centra města, neopomněli jsme se podívat a vyfotografovat u známého pomníku „Brémských muzikantů“.

Následující den byl věnován návštěvě na delmenhorstské radnici. Všichni včetně německých žáků jsme byli přijati paní starostkou Ante von Wittle – Grotthenn ve velkém secesním zasedacím sále. Sama zdůraznila potřebu navazování mezinárodních kontaktů, velice ocenila záslužnou práci obou škol ve vzájemném poznávání kultur obou zemí. To vše proběhlo za přítomnosti novinářů.Celé středeční odpoledne jsme strávili na statku v Adelheide – Hof Schwarting. Děti poznaly práci na statku – chov dobytka, prasat. Zážitků bylo moc, ale času málo.

Hamburk – další hanzovní město, které na nás zapůsobilo ve čtvrtek hlubokým dojmem. Po projížďce lodí v přístavu, v autobuse celým středem města, čekalo děti překvapení. Vstoupili jsme do záhadného, mýtického a strašidelného hradu, ve kterém jsme se seznámili s historií města Hamburku.

Poslední den – den odjezdu byl ve znamení „Workshops“. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina měla své zaměření – ruční práce (výroba tulipánů), zpěv a hra na bicí nástroje, seznámení s japonským bojovým uměním Aikido. Po ukázce získaných dovedností následovalo rozloučení a společný sraz na nádraží v doprovodu hostitelských rodin a učitelů.

Šest dnů uběhlo rychle, zůstaly jen vzpomínky nejen na společné akce, ale i na volný čas strávený buď v bazénu Delphina nebo na atrakcích jarní poutě Kramermarkt či na školní diskotéce.

Blížilo se páteční poledne a přijíždějící vlak na Hannover ukončil náš pobyt. Rychlé rozloučení, poděkování a nástup!

Bezproblémový pobyt, nesčetně dojmů a vzpomínek, zdravé děti – to byla tečka za výměnným pobytem v Delmenhorstu.

A již teď se připravuje program pro nadcházející návštěvu další skupiny, která přijede v listopadu tohoto roku. Kdo přijede a ke komu? Uvidíme a necháme se překvapit.

Zatím jen velký dík všem, kteří se na výměně z obou stran podíleli.

Ladislav Bošek