Multi Culti Festival v Brondby
10. - 15. září 2006

Již třetím rokem je naše Základní škola Kladská 1 jednou ze čtyř partnerských škol (ČR, Dánsko, Německo, Estonsko) zúčastněných v projektu Socrates Comenius. Během minulých dvou let proběhlo několik učitelských konferencí v Praze, Berlíně a Brondby. Vloni v září se konalo setkání učitelů i dětí ze všech zúčastněných škol v Estonsku. Během tohoto pracovního setkání sami žáci navrhli motto pro letošní festival v Dánsku – Peace please! Tento Multi Culti Festival byl největším a nejcennějším setkáním celého tříletého projektu Comenius. Během školního roku žáci zpracovávají témata, která pro ně připravují učitelé na pracovních setkáních a vzájemně si je mezi jednotlivými školami vyměňují. Tentokrát však měli možnost pracovat společně a navzájem se po dvou létech i osobně poznat.

V neděli 10.září 2006 jsme vyjeli v časných ranních hodinách autobusem od školy. Díky finančnímu příspěvku Městské části Praha 2 na dopravu se mohli zúčastnit téměř všichni žáci 8. ročníku, přidali se i někteří deváťáci. V 17 hodin odpoledne jsme přijeli na předměstí Kodaně Brondby, kde nás již čekaly rodiny dánských žáků, ve kterých naše děti bydlely. Učitelé byli ubytováni taktéž v rodinách. Naši němečtí partneři přijeli autobusem z Berlína o hodinu dříve a děti a učitelé z Estonska již v sobotu. V pondělí jsme se sešli ráno ve škole, kde nás čekalo slavnostní zahájení festivalu. Jako první promluvili ke 200 žáků starosta Brondby Ib Terp a vedoucí školského odboru Brondby Helge Skramso. Nad našimi hlavami třepotaly ve větru vlajky Dánska, České republiky, Estonska, Německa a Evropské unie. Poté zazněly tóny Bethovenovy Deváté symphonie a současně s nimi děti vypustily k nebi 100 balónků. Toto otevření mírového festivalu se konalo symbolicky přesně 11. září! Odpoledne pak ke všem zúčastněným promluvila Margrethe Auken, zástupkyně parlamentu EU.

Žáci byli rozděleni do 10 pracovních skupin, ve kterých pracovali na různých projektech: malování, prostorové vytváření, besedy, zpívání, rapování, žákovské konference a divadlo. Pro všechny byl velkým zážitkem sportovní den (kanoistika, plachetnice, plavání, triatlon, fotbal, kriket..). Ústředním jazykem byla angličtina, mnozí si pomáhali i němčinou. Během dalších dní jsme měli možnost pěšky i lodí poznat památky Kodaně - staré město, Vesterbro, Norrebro, Amalienborg, Citadelu, Rosenborg, Parlament, Malou mořskou vílu, svobodné město Christiania, starý přístav. Největším zážitkem byla návštěva Tivoli s nejvyšším řetízkovým kolotočem v Evropě a mnoha dalšími atrakcemi.

Asi nejzajímavějším večerem kromě závěrečné diskotéky, kde měli zástupci žáků jednotlivých zemí poděkování, bylo setkání všech dětí včetně rodičů a učitelů ve středověké vesnici. Všichni jsme zde strávili nezapomenutelné chvilky obklopeni středověkými artisty, hudebníky a nikomu se v půl desáté domů nechtělo.

Během pobytu v Brondby měli žáci možnost nejen konverzovat v angličtině a němčině, ale poznat jinou kulturu, jiné zvyklosti, život v dánské rodině, poznat hlavní město Dánska a získat tak nové poznatky a vědomosti. Takovýto týden mimo školu rozhodně není ztraceným časem, ale cennou zkušeností na celý život.

Celý týden nám k tomu ještě svítilo sluníčko, počasí nám přálo. Celý projekt Socrates Comenius nám letos sice končí, ale naše spolupráce s dánskou školou bude pokračovat i nadále. Všichni se těší na jaro, kdy dánské děti přijedou na výměnu k nám do Prahy a budou hosty v rodinách našich žáků. Příští podzim pojede do dánského Brondby zase další 8. třída.