Návštěva Dánska
14. - 19. května 2006

Ve dnech 14. – 19. května 2006 navštívila Základní škola Kladská 1, Praha 2 Dánsko. 34 žáků 8. a 9. tříd v doprovodu tří pedagogů jelo na reciproční výměnný zájezd s dánskou školou v Brondby. Brondby je předměstím Kodaně, vzdálené přibližně 20 km.

Po příjezdu a společném přivítání se žáci rozjeli do svých nových domovů hostitelských rodin. Od následujícího dne byl pro všechny připraven zajímavý poznávací program. Seznámili jsme se se školou, jejím životem, s učiteli jsem si vyměňovali zkušenosti. Poznali jsme hlavní město Kodaň z hlediska historie i současnosti. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva kodaňského zábavného parku Tivoli, ve kterém jsme strávili celé odpoledne. Projeli jsme Kodaň výletní vyhlídkovou lodí a měli jsme možnost shlédnout celou řadu zajímavých památek a objektů – radnici, královský hrad, malou mořskou vílu, kodaňskou burzu, pulsující život v ulicích pěší zóny, na rušných ulicích i na hlavním nádraží.

Byli jsme přivítáni místostarostou na obci města Brondby Strand, které je dlouholetým partnerem městské části Praha 2. Poté jsme si prohlédli jejich zajímavý fotbalový stadion a v závěru pobytu jsme se zúčastnili výstavy v Muzeu moderního umění.

Počasí během celé návštěvy bylo velmi proměnlivé, od sluníčka až po ledový vítr s prudkým deštěm.

V podvečer – den před odjezdem – se sešli ve škole rodiče z hostitelských rodin a byla připravena pro žáky, učitele a rodiče společná párty, na kterou navazovala diskotéka pro zúčastněné žáky. Nálada byla slavnostní, přátelská, na všech byla vidět spokojenost, ale i únava. Každý hodnotil pobyt, co viděl, co poznal.

Výměnný zájezd měl opravdu poznávací, ale také vzdělávací charakter. Děti poznaly kulturu, tradice, zvyky, obyčeje jednoho z našich severoevropských států a hlavně – procvičily si v praxi své jazykové znalosti z anglického jazyka. Když se nedostávala slovíčka, vypomáhali si žáci němčinou.

Unavené a spokojené se slzami v očích všichni nastupovali brzy ráno do autobusu, který nás odvážel zpět domů do Prahy. Čekalo nás 13 hodin cesty.

Celý pobyt, celá výměnná akce splnila svůj cíl. Vše se mohlo uskutečnit zejména díky pochopení a podpoře nejen vedení naší školy, ale také za vydatné pomoci městské části Praha 2, která převzala záštitu nad celou touto akcí. I jim velký dík.

Mgr. Ladislav Bošek