Výměnný pobyt žáků 6. tříd v Lauf an der Pegnitz, Německo
2.-4.5.2018

Středa
Dojeli jsme dobře, ve škole v Laufu nás čekal výborný oběd. Odpoledne jsme prošli celé starobylé město s hrázděnými domy, neuvěřitelným sklepením a hradem, který nechal postavit Karel IV. Večer jsme si užili s grilováním a vyřádili se na hřišti. Zítra se těšíme na prohlídku Norimberka.

Čtvrtek
Ráno jsme se sešli na nádraží a odjeli na prohlídku Norimberka. Při prohlídce hradu jsme byli pochváleni za naše znalosti z historie a života Karla IV. Pravou norimberskou klobásu jsme si dali k obědu a celé odpoledne řádili v "parku poznávání". kde jsme si také u vlastnoručně umletého obilí upekli chleba. Počasí je senzační.

fotky