Jazykový pobyt v Querxenlandu
5.-9.9.2016

I letošní jazykový pobyt v německém Querxenlandu se vydařil. Obě čtvrté třídy byly úžasné, i počasí nám přálo. Tématem zářijového pobytu je chléb - učíme se německy o obilí, zaděláváme na chleba, pečeme ho. Recept psaný německy si děti berou s sebou domů k vyzkoušení. K tomuto tématu se v běžných hodinách vyučování vůbec nedostaneme. Kromě programu připravenému německou stranou, kam patří zmíněná výuka o obilí a chlebu, rozšiřujeme slovní zásobu německou pohádkou, kterou na konci pobytu sehrajeme.

Ale pobyt není jen jazykový - v areálu je velká možnost sportování, jeden den je věnován celodennímu výletu, letos jsme se ještě i koupali venku. Večer jsou německé filmy a diskotéka s německými dětmi.

V roce 2017 budou naše pobyty v Querxenlandu slavit první kulatiny - deset let.

fotky