Výměnný pobyt žáků 6. tříd v německém Lauf an der Pegnitz
29.-31.5.2017

Na výměnném pobytu v Laufu jsme strávili celkem 3 dny. V pondělí ráno jsme vyrazili linkovým autobusem DB z Prahy do Norimberku a tam jsme přesedli na vlak, který nás za chvilku dopravil do Laufu an der Pegnitz. Tam už na nás na nádraží čekali naši partneři a odvedli nás do své školy, kde jsme se posilnili obědem. Odpoledne pro nás žáci z Laufu připravili "naučnou stezku" po svém městě. Ve smíšených skupinkách chodili naši i laufští žáci od stanoviště ke stanovišti, na kterých se dozvídali zajímavé informace, které se zapisovali do připravených pracovních sešitků. Večer už na nás na školním dvoře čekal rozpálený gril a pohoštění. To připravili rodiče našich partnerů ve spolupráci s Kunigundenschule.

Druhý den jsme strávili v Norimberku. Dopoledne jsme si prohlédli tamní hrad a po polední pauze jsme šli do "Zahrady smyslů", kde na nás čekal zajímavý program. Někteří se zúčastnili workshopu Pečení chleba - od mletí/drcení zrní až po pečení na otevřeném ohni a konzumaci. Někteří navštívili "Síň zvuků". Ostatní se rozptýlili po parku a každý si našel nějakou zábavu (bylo možné vyzkoušet různé exponáty z oblasti fyziky - asi jako IQlandia v malém).

Ve středu nás na radnici přijal 3. starosta Thomas Lang. Zhlédli jsme pěknou prezentaci o městě Laufu a dozvěděli jsme se ještě něco navíc o jeho historii a současnosti. Příjemným překvapením bylo i malé občerstvení. Před obědem nám zbylo trochu času, takže jsme se vydali na blízký vršek - Kunigundenberg, kde se každoročně odehrávají velké slavnosti na počest sv. Kunhuty a odkud byl hezký výhled na městečko Lauf. Po obědě ve školní jídelně nás naši partneři doprovodili na nádraží, kde se s námi srdečně rozloučili a my jsme odcestovali zase zpátky domů.

Už teď se těšíme na návštěvu dětí z Laufu u nás v Praze, která se koná 4.-6.10.2017.

Tento projekt je podporován a spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.
Této podpory si velice vážíme a děkujeme za ni.

program

fotky