Výměnný pobyt v Lauf an der Pegnitz
9.-11.5.2016

Pondělí 9. 5. 2016
Od školy jsme vyrazili autobusem asi v 8 hod. K naší partnerské škole „Kunigundenschule“ v Laufu an der Pegnitz jsme dojeli podle plánu kolem poledne. Velmi mile nás tam přivítaly děti, které se výměny účastnily. Po chutném obědě jsme šli do města, kde nám naši partneři a jejich spolužáci uspořádali zajímavý program. Po prohlídce města (která proběhla jako orientační běh s informativními zastávkami u historicky významných staveb) jsme se vrátili ke škole, kde jsme grilovali a odpočívali.
Mezitím jsme si za pomoci našich učitelek našli svého partnera.
Pak jsme se přesunuli do školní jídelny, kde jsme zhlédli nádherné divadelní představení o životě Karla IV. Po skončení divadla jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme na ubytovnu do Norimberku.

Žáci 7.A (Saša, Petr, Vašek, Kuba)

Úterý 10. 5. 2016
Ráno jsme se probudili v nádherné ubytovně v centru Norimberka. Po výtečné snídani na nás už čekali naši Němci a společně jsme se vydali na prohlídku hradu. Ve středověku získal norimberský hrad titul „císařský hrad“, protože se tu ubytovával císař – tedy i Karel IV. – při svých cestách po říši. Na výstavě jsme viděli dokonce i repliku císařské koruny.
Po prohlídce hradu a historických staveb města jsme dostali skromný oběd (housku s bavorskými klobáskami) a pak následoval kvíz. Ve skupinách jsme se museli orientovat podle historického plánu města a vyplňovat zajímavosti o Norimberku.
Pak jsme si na ubytovně vyzvedli své dárečky pro německé partnery a spolu s nimi nasedli do autobusu, který nás odvezl do Laufu, kde jsme šli na večeři k našim partnerům domů.
Po večeři jsme se vrátili do Kunigundenschule, kde nás čekal „bunter Abend“ (barevný večer). Šlo o hru, kterou si žáci a učitelé pro naši návštěvu vymysleli – hledání uloupeného pokladu a stop zlodějů a plnění různých dalších úkolů. Po 21. hod. nás autobus odvezl zase na ubytovnu do Norimberku.

Žáci 6.A (Anička L., Kačka, Klárka, Tomáš a další)

Středa 11. 5. 2016
Hned po snídani jsme i s našimi kufry vyjeli autobusem ke škole do Laufu. Tady už na náš čekali naši Němci, s kterými jsme šli do města. Tam na náměstí jsme měli rozchod a mohli jsme si něco koupit. Když jsme se pak shromáždili u kašny, šli jsme společně na radnici. Tam nás přijal sympatický pan starosta Benedikt Bisping a představil nám město Lauf. Dostali jsme také pohoštění (minerálku a výborné houstičky, po kterých se jen zaprášilo) a pár propagačních materiálů – např. papírový model laufského „Václavského hradu“.
Když jsme se vrátili do školy, dostali jsme oběd a po něm jsme strávili ještě nějakou chvíli zábavou na školním dvoře.
Na rozloučenou každý z nás dostal knížku o historii města Laufu a o roli, kterou pro toto město měl Karel IV.

Žáci 6.B

fotky