Výměnný pobyt v Broendby - 8.třídy
24.-30.4.2016

Pondělí 25. 4.
Z Prahy jsme vyjeli už v neděli večer, V Německu začalo pršet. Ráno v Rostocku před trajektem lilo jako z konve. Na moři se ale náhle obloha projasnila a Dánsko nás přivítalo sluncem. Dopoledne a část odpoledne jsme pak strávili už s dánskými kamarády v hippies čtvrti Kodaně - Christianii.

Úterý 26. 4.
Předpověď byla příšerná - celý den déšť, zima a vítr. Ráno to ale nevypadalo tak beznadějně, takže jsme vyrazili do centra Kodaně. Proběhli jsme vojenskou pevností, v přístavu se vyfotili s malou mořskou vílou, navštívili Amalienborg, sídlo královské rodiny, a zakončili prohlídku v Nyhavn, kde už začalo pršet, a tak jsme bohužel museli zrušit projížďku lodí a vydali se do restaurace na oběd. Po 3. hodině už byl program v rodinách.

Středa 27. 4.
Ve středu opět pršelo, ale vůbec to nevadilo, protože jsme celé dopoledne strávili uvnitř Rosenborgu. To bylo kdysi letní sídlo krále Christiana IV., nyní jsou v zámku královské korunovační klenoty a spoustu dalších cenností a zajímavostí. Kdo by si nechtěl sednout do královského křesla? Po prohlídce zámku přestalo na chvíli pršet, takže jsme si mohli vychutnat vyhlídku z kulaté věže, odkud bylo vidět opravdu daleko.

Čtvrtek 28. 4.
Ve čtvrtek se počasí udobřilo, den jsme strávili v Experimentariu. Dětem se tu opravdu líbilo a vydováděly se dosyta. Večer jsme pak měli večírek v dánské škole. Dobrot byly plné stoly a večerní zábava vůbec nevázla. Naopak! Prý nejlepší party v historii dánské výměny! :-)

Pátek 29.4.
Na zábavní park Tivoli se děti těší vždy nejvíce. Počasí nám přálo, nepršelo, a dokonce svítilo sluníčko! Celý den na horské dráze, volném pádu, autíčkách, kolotočích, střelnicích atd. udělalo své. Někteří zvraceli, ale většina byla ve svém živlu. Všichni ale museli povinně do pohádkového světa Hanse Christiana Andersena, bude z toho písemka! Loučení s Dány nebralo konce, ale čas byl neúprosný. Vyfotili jsme se ještě s výše zmiňovaným literátem a pak už ujížděli domů. Výměna se letos opravdu vydařila. Těšíme se za rok zase na viděnou!

fotky