Výměnný zájezd Broendby - Dánsko
8.třídy, 4.-11.9.2009

Cesta linkovým autobusem do Kodaně proběhla podle očekávání hladce. Z Kodaně jsme se přemístili příměstským vlakem do Brøndby, kde si naše děti vyzvedli dánští partneři a odebrali se do svých domovů. Po dopoledním seznamování v rodinách a dospávání spánkového deficitu z cesty proběhlo ve škole sportovní odpoledne. Chlapci si společně zahráli fotbal a florbal, dívky si vyzkoušely hru připomínající softbal. Po odpoledni stráveným opět individuálně v rodinách jsme se sešli na společném večerním promítání. Na výběr byl anglický film nebo přenos fotbalového utkaní Dánsko - Portugalsko. Celý nedělní program je v rodinách, společný program začne opět v pondělí, kdy je např. naplánována prohlídka Kodaně včetně návštěvy zábavního centra Tivoli.

Pondělní den jsme příjemné strávili v Kodani. Před polednem nás čekaly nejrůznější atrakce v jednom z vůbec nejstarších zábavních parku - Tivoli. Projeli jsme se na horské dráze, proletěli v letadle, užili si volného pádu. Odpoledne jsme zakončili společnou plavbou po kodaňských kanálech.

Hlavnímu městu jsme zůstali věrní i čtvrtý den pobytu. Několikačlenné skupinky se vydaly podle mapy na vyznačena místa, která se pojí k historii města a Dánska vůbec. Po obědě směřovaly naše kroky do experimentálního muzea, kde si nejen děti s nadšením v praxi vyzkoušely nejrůznější fyzikální pokusy, seznámily se s fungováním lidského těla a spoustou ekologických témat. Na závěr našeho úterního programu proběhla i s rodiči zdařilá, příjemná a nadmíru chutná večerní party na pláži.

Pomalu se blíží konec našeho pobytu a my si stále užíváme pohostinství našich dánských přátel. Ve středu dopoledne jsme odcestovali vlakem do města Roskilde, kde se nachází Vikingské muzeum s expozicí 5 vikingských lodí, které byly vyzvednuty z přilehlého fjordu počátkem 60.let minulého století. Po prohlídce, obědě a nákupech suvenýrů jsme se vrátili zpět do Brøndby. Odpoledne strávené na fotbalovém hřišti nebo na pláži bylo završeno společnou večeři a diskotékou.

Poslední den nás čeká audience na radnici v Brøndby, balení, projížďka na loďkách s grilováním, poslední program ve škole, loučení a odjezd zpět do Prahy.