Viděli jsme rodné město W. A. Mozarta

Ve čtvrtek 3. června odjely třídy 6.C a 8. třída a zástupci ze 7. a 9. třídy na jednodenní poznávací zájezd do rakouského Salzburgu a Hallstattu. Poznali jsme tak rodiště W. A. Mozarta, navštívili celou řadu památek tohoto města a vystoupali jsme na pevnost nad městem, odkud se nám nabízel krásný výhled nejen na Salzburg samotný, ale i do jeho okolí.

Druhou zastávkou byla exkurze do solných dolů v Hallstattu. Tato prohlídka byla pro všechny velkým zážitkem, včetně lanovky, se kterou jsme se k dolům museli dostat.

Vyjížděli jsme od školy v půlnoci za vydatného deště, přijížděli jsme ke škole opět v půlnoci. Přestože nám po celou dobu jízdy autobusem pršelo, měli jsme v obou městech štěstí k prohlídce bez deště. Dokonce v Salzburgu vysvitlo i sluníčko.

Výlet se všem líbil, splnil svůj cíl a už se těšíme na návštěvu dalších míst v německy mluvících zemích.

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě EKOBUS za spolehlivou přepravu, klidnou jízdu a přívětivé řidiče. Mile nás překvapila i konečná cena.Děkujeme.

Ladislav Bošek, Kateřina Vávrová

foto